Một số hình ảnh về hoạt động du khảo về nguồn: Viếng khu tưởng niệm cố chủ tịch HĐBT "Phạm Hùng" ngày 10/03/2019